تحویل کالا درب منزل

جنس در منزل یا در محل کار ویزیت می شود در صورت اینکه کالا در ماشین به همراه ویزیتور موجود باشد همان زمان تحویل داده می شود. در صورتی که در انبار موجود باشد ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت تحویل داده میشود و اگر در انبار موجود نباشد ظرف 72 ساعت تا یک هفته تولید و تحویل داده می شود