فرم خرابی کالا

تاریخ: //
تاریخ مرجوعی: //
کد کالا:  
تاریخ خرید مشتری: //
آدرس مشتری:  
نام مشتری:  
تلفن مشتری:  
کد استان:  
همراه مشتری:  
نام فروشگاه مرجوع کننده:  
نام مدیر فروشگاه:  
نام فروشنده:  
تلفن فروشگاه:  
کد استان:  
همراه فروشنده:  
آدرس فروشگاه:  
علت خرابی و معیوب بودن کالا از دیدگاه مشتری چیست؟  
فروشنده گرامی لطفا علت خرابی کالا را شرح دهید: