خدمات شرکت ترکسان

شرکت ترکسان دارای سیستم انحصاری فروش می باشد که در کمتر از 24 ساعت همراه با کادر فروش مجرب اجناس در محل مورد نظر مشتری تحویل داده می شود.